Föredrag

Nato på 6 minuter – https://www.youtube.com/watch?v=K9-Pc3w4Hgc
…………………………..

Augusti 2016 – Fredsdagarna i Degerfors
Majbritt Theorin: Appell för arbete för fred och alliansfrihet – https://www.youtube.com/watch?v=gI9r7qXRE8w
Thage G Peterson: Är siktet inställt på krig eller fred? – https://www.youtube.com/watch?v=G0zwO2dI40U
Många fler videor med tal från Degerfors finns på – http://www.nejtillnato.se/fredssamtal-i-degerfors
bl.a. med Stig Henriksson och Stina Oscarsson.
Tal av Staffan Ekbom från Aktionsgruppen Nej till Nato finns utskrivet som text –
http://www.nejtillnato.se/staffan-ekboms-tal-under-nordiska-fredssamtal-i-degerfors-14-aug/

………………………………….

Tal vid Demonstration – Nej till NATO och Värdlandsavtalet – Sergels torg, 21 maj 2016
Thage G Petterson – https://www.youtube.com/watch?v=qw9ayX2Ytlg
OLOF BUCKARD – https://www.youtube.com/watch?v=JTHSKsU8Eks

………………………………………

Manifestation torsdag 12 maj 2016 på Gustav Adolfs torg i Göteborg mot regeringens planer på svenskt närmande till Nato
Tal av Maj Britt Theorin – https://www.youtube.com/watch?v=3TW3BuxCNB8
Tal av Sven Wollter – https://www.youtube.com/watch?v=_1PPaiSGcH8

………………………………………..

I mars 2016 arrangerade Aktionsgruppen Nej till NATO i Uppsala Öppen debatt mellan Maj Britt Theorin (S), Lars-Gunnar Liljestrand (FiB-jurist, folkrättsexpert och skribent), Mike Winnerstig (militärexpert) och Maria Weimer (försvarspolitiker, Liberalerna) om värdlandsavtalet.
Debattledare: Stig-Björn Ljunggren.
Del 1: Inledning – https://youtu.be/UvaE1QtANc8
Del 2: Replikskiftet – https://youtu.be/4YTAYkHa50g
Del 3: Publikfrågor, svar & slutord från debattörerna – https://youtu.be/GSQpu7QpyGo

……………………………………………….

Januari 2016  –  Möte om Värdlandsavtalet med Nato – https://www.youtube.com/watch?v=Hr-MFgsZcKA
Samtal med:
– Maj Britt Theorin, tidigare riksdagsledamot, nedrustningsambassadör och Europaparlamentariker
– Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och skiljedomsföreningen
– Lars-Gunnar Liljestrand, ordförande i föreningen FiB-juristerna
BAKGRUND
Tre dagar före riksdagsvalet 2014 skedde en principöverenskommelse med Nato som innebar att militäralliansen skulle kunna använda baser på svenskt territorium, bland annat i händelse av konflikter i fredstid och i krig.
Överenskommelsen har kritiserats för att den inte föregicks av någon offentlig debatt. Många frågar sig om den var ett led i att smygansluta Sverige till Nato?

…………………………………………………….

Gudrun Schyman föreläser i Helsingborg, nov 2015 Ja till Fred! Nej till NATO!https://www.youtube.com/watch?v=sGjzOJdKyr4

……………………………………………………..

November 2015 – Sverige på väg in i Nato? Är Sverige på väg att ansluta sig till militäralliansen NATO? Seminariet i Riksdagens förstakammarsal på tema Sverige och NATO.
1. Sverige på väg in i NATO? – https://youtu.be/kk8w1BFXp2o – Talare: Hans Blix, fd utrikesminister, fd generaldirektör för IAEA
2. Finland och NATO – Hur står det till? – https://youtu.be/u5bGQcZLDBA – Talare: Laura Lodenius, verksamhetschef i Finlands fredsförbund
3. NATO – En kärnvapenallians – https://youtu.be/DJ0nBn9WNwo – Talare: Maj-Britt Theorin, fd ambassadör
4. Paneldebatt – Hur ser ni på ett närmande till NATO? – https://youtu.be/jna17aI-uDk
Samtalsledare: Carl Tham
Jonas Sjöstedt partiledare för Vänsterpartiet
Valter Mutt, utrikespolitisk talesperson för Miljöpartiet
Gudrun Schyman, talesperson för Feministiskt Initiativ
Ulf Bjereld, ordförande Tro och Solidaritet (kunde inte närvara)
Hans Lindqvist, fd EU parlamentariker och landstingsledamot för Centerpartiet

…………………………………………………………

Oktober 2015 – Stina Oskarsson säger NEJ till Nato medlemskap i Sverigehttps://www.youtube.com/watch?v=VZZY9H7r4aY

………………………………………………………….

Nordiska fredssamtal i Degerfors 14-16 augusti 2015 –  Fred i Europa – en förlegad utopi?
Thage G Peterson: Nej till NATO medlemskap – https://www.youtube.com/watch?v=RNATjeikdSQ
Maj-Britt Theorin: Alliansfrihet ut – Nato in – https://www.youtube.com/watch?v=6ajGk87DjRU

…………………………………………………………….

December 2014 – Ska Sverige gå med i NATO?https://www.youtube.com/watch?v=4F9qoqN3zIs

Hans Blix och Sven Hirdman talar om om alliansfriheten. Hans Blix har tidigare bl.a. varit utrikesminister och FN:s vapeninspektör i Irak. Sven Hirdman har bl.a. varit statssekreterare i försvarsdepartementet och ambassadör i Moskva. Samtalsledare: Carl Tham
Tisdag 9 december 2014 på ABF-huset i Stockholm.
I antologin Bevara alliansfriheten – nej till Nato-medlemskap! redovisar skribenter från skilda sakområden – diplomater, forskare, militärer, politiker, publicister – argument för den traditionella svenska säkerhetspolitikens hållbarhet.
Det behövs inget systemskifte, ingen NATO-anslutning. Den skulle bara öka osäkerheten och obalanser i vår omvärld, anser författarna.

Annonser